O NAMA

TEHNIČARVENT D.O.O.

Firma Tehničarvent d.o.o osnovana je 1984. godine sa sedištem u Mladenovcu - Srbija. Spada u grupu malih preduzeća koja se isključivo bave proizvodnjom elektromagnetnih ventia.


Tehničarvent d.o.o. je dobitnik mnogobrojnih priznanja na sajmovima i drugim tehničkim manifestacijama kako u zemlji tako i u inostranstvu. U razvoju elektromagnetnih ventila dosegli smo vrhunac, osvajanje tehnologije protiv eksplozivne zaštite najvišeg stepena, koji se može primeniti na sve ventile iz našeg proizvodnog programa.

Razvoj Tehničarvent d.o.o.
Kompletan razvoj i konstrukcija ventila delo je našeg stručnog tima u saradjni sa:
TEHNIČARVENT
Tehničarvent d.o.o. je dobitnik mnogobrojnih priznanja na sajmovima i drugim tehničkim manifestacijama kako u zemlji tako i u inostranstvu. U razvoju elektromagnetnih ventila dosegli smo vrhunac, osvajanje tehnologije protiv eksplozivne zaštite najvišeg stepena, koji se može primeniti na sve ventile iz našeg proizvodnog programa.